Ban Tài chính kế toán được thành lập chính thức ngày 27/01/2016, với tiền thân là Bộ phận Tài chính kế toán – có mặt từ ngày thành lập Cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.


BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. Giới thiệu chung
Ban Tài chính kế toán được thành lập chính thức ngày 27/01/2016, với tiền thân là Bộ phận Tài chính kế toán – có mặt từ ngày thành lập Cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.


II. Chức năng – Nhiệm vụ
BanTài chính kế toán là ban nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ Trưởng Cơ Sở và chịu trách nhiệm về toàn bộ các công việc:

 • Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán, thống kê.
 • Quản lý tài chính, tài sản theo Pháp lệnh của Nhà nước, điều lệ và quy chế tài chính của Bệnh viện.
 • Đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động của Cơ sở 3 theo kế hoạch.
 • Bảo toàn và phát triển vốn của Cơ sở.
 • Kiểm tra đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Cơ sở.
 • Tham vấn cho Trưởng Cơ sở về công tác kế toán thống kê, thông tin kinh tế, các hoạt động liên qua đến quản lý tài chính.
 • Xây dựng trình Trưởng Cơ sở quy chế quản lý tài chính của Cơ sở, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế, đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm của Cơ sở.
 • Phối hợp với các khoa, ban, đơn vị trong Cơ sở để hoàn thành công việc được giao.

III. Thế mạnh

 • Nguồn nhân lực chuyên nghiệp, tận tâm, chu đáo, đồng lòng chung sức để Cơ sở ngày càng phát triển vững mạnh.
 • Được sự chỉ đạo sát sao từ phía Lãnh đạo bệnh viện nói chung và Trưởng Cơ sở nói riêng, Ban Tài chính kế toán Cơ sở 3 luôn hoàn thành tốt công việc được giao và tham vấn Trưởng Cơ sở trong các công việc mà Ban chịu trách nhiệm.

IV. Định hướng phát triển

 • Nâng cao trình độ nghiệp vụ kế toán và hành chính cho từng nhân sự của Ban.
 • Thực hiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, lịch sự và an toàn.