LỊCH KHÁM BỆNH THEO CHUYÊN GIA TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM - CƠ SỞ 3

HÌNH ẢNH CHUYÊN GIA – BÁC SĨ HỌC HÀM – HỌC VỊ CHUYÊN KHOA LỊCH KHÁM GHI CHÚ
PGS BAY NGUYỄN THỊ BAY PGS TS BS Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 2
(7h00 – 11h30)
 
PGS THUONG TRỊNH THỊ DIỆU THƯỜNG PGS TS BS Thần kinh – Cơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học cổ truyền Cố vấn chuyên môn  
PGS HIEP LƯU THỊ HIỆP PGS TS BS Y học cổ truyền Chiều thứ 2 (13h00 - 16h30)
Sáng thứ 6

(7h00 – 11h30)
 
ts bs nguyen thi son NGUYỄN THỊ SƠN TS BS Nội Tim mạch – Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 4
(7h00 – 11h30)
 
Anh Đàn NGUYỄN VĂN ĐÀN ThS BS Nội thần kinh – Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 2
(7h00 – 11h30)
 
BS THY KIỀU XUÂN THY ThS BSCKII Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 4 (7h00 – 11h30)  
BS THU NGA TRẦN THU NGA ThS BS Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 5
(7h00 – 11h30)
 
BS VU HUỲNH TẤN VŨ BS CKII Y học cổ truyền Sáng thứ 3 – Sáng thứ 5 (7h00 – 11h30)  
BS MẪN BÙI PHẠM MINH MẪN ThS BS Thần kinh – Cơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 6 (7h00 – 11h30)  
BS Oanh thẻ NGÔ THỊ KIM OANH ThS BS Thần kinh – Cơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 3 (7h00 - 11h30)  
BS Hoàng Sơn LÊ HOÀNG SƠN ThS BS Cơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 4 (7h00 – 11h30)  
BS Thái Dương 4x6 NGUYỄN THÁI DƯƠNG ThS BS Nhi khoa – Nội tổng quát – Y học cổ truyền Thứ 3 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30), Thứ 7 (7h00 - 11h30) Phòng khám Nhi Khoa YHCT
BS V T LINA
VŨ THỊ LY NA ThS BS Nội tổng quát – Y học cổ truyền Chiều thứ 4 (13h00 – 16h30)  
BS Tran Hoang TRẦN HOÀNG ThS BS Thần kinh – Tiêu hoá – Nội tổng quát Chiều thứ 3 (13h00 – 16h30) – Sáng thứ 7 (7h00 – 11h30)  
BS Cao Thị Thúy Hà 4x6 CAO THỊ THÚY HÀ ThS BS Nội tổng quát – Tai Mũi Họng – Mắt – Y học cổ truyền Sáng thứ 6 (7h00 – 11h30)  
BS Tu 4x6 NGÔ THỊ BÉ TƯ BS CKII Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 4 (7h00 – 11h30)  
BS Diem Huong NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG BS CKII Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 5 (7h00 – 11h30)  
BS Hang LÊ THỊ THUÝ HẰNG BS CKI Cơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học cổ truyền Chiều thứ 2 (13h00 – 16h30) –Sáng thứ 7 (7h00 – 11h30)  
BS Nhu Thuy NGUYỄN TRẦN NHƯ THUỶ BS CKI Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 3 (7h00 – 11h30)  
BS Lâm An LÂM NGUYỄN THUỲ AN BS CKI Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 7 (7h00 – 11h30)  
BS Khe ÂU VĂN KHÊ BS Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 2 (7h00 – 11h30)  
BS Nhi BÙI THỊ YẾN NHI BS Cơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học cổ truyền Chiều thứ 5, (13h00 – 16h30)
Sáng thứ 7 (7h00 – 11h30)
 
WEB NGUYỄN PHỐI HIỀN BS Nội tổng quát – Y học cổ truyền Chiều thứ 4 (13h00 – 16h30)  
BS Ngân PHẠM ÁNH NGÂN BS Nội tổng quát – Y học cổ truyền Sáng thứ 6 (7h00 – 11h30)  
BS Long VÕ VĂN LONG BS CKI Nội tổng quát - Thần kinh - Cơ xương khớp - Y học cổ truyền Chiều thứ 6 (13h00 - 16h30)  
BS Lê Thị Lan hương 4x6 LÊ THỊ LAN HƯƠNG ThS BS Nội tổng quát - Tai Mũi Họng - Mắt - Y học cổ truyền Chiều thứ 2 (13h00 - 16h30)  
BS Bùi Huy Cận 4x6 BÙI HUY CẬN BS Nội tổng quát - Cơ xương khớp - Y học cổ truyền Chiều thứ 5 (13h00 - 16h30)  
BS Hữu 4x6 LÊ THIỆN KIM HỮU BS CKI Nội tổng quát - Y học cổ truyền Chiều thứ 3 (13h00 - 16h30)
 
BS Lieu
TRẦN THỊ THU LIỄU BS CKI Nội tổng quát - Y học cổ truyền Thứ 2 hàng tuần (7h00 - 11h 30, 13h00 - 16h30)  
BS BÌNH MINH
PHẠM THỊ BÌNH MINH ThS BS Nội tổng quát - Thần kinh - Cơ xương khớp - Y học cổ truyền Chiều thứ 6 (13h00 - 16h30)  
BS THAO WEB
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO BS Nội tổng quát - Y học cổ truyền Chiều thứ 4 (13h00 - 16h30)  
Screenshot 2023 06 06 151531
 
TRẦN HÒA AN ThS BSCKI BSNT Nội tổng quát - Y học cổ truyền Sáng thứ 3
(7h00 – 11h30)
 
Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Quý
NGUYỄN THỊ QUÝ ThS BS. Nội tổng quát, Da - Thẩm mỹ Y học cổ truyền Sáng thứ 2
(7h00 – 11h30)
 
Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Tín copy
NGUYỄN TRỌNG TÍN ThS BS. Nội tổng quát, Nhi khoa Y học cổ truyền Sáng thứ 5
(7h00 – 11h30)
 
ThS BSCKI BSNT
HUỲNH VÕ QUỐC KHA ThS BSCKI BSNT Nội tổng quát, Dị ứng - Miễn dịch Chiều thứ 3 (13h00 - 16h30  


 
LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM NHI KHOA YHCT
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng ThS BS. Nguyễn Văn Đàn ThS BS. Nguyễn Thái Dương ThS BS. Nguyễn Trọng Tín BS. Bùi Thị Yến Nhi ThS BS. Nguyễn Trọng Tín ThS BS. Nguyễn Thái Dương
Chiều ThS BS. Nguyễn Văn Đàn ThS BS. Nguyễn Thái Dương ThS BS. Nguyễn Trọng Tín ThS BS. Nguyễn Trọng Tín BS. Bùi Thị Yến Nhi  

LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM DỊ ỨNG MIỄN DỊCH
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng ThS BSCKI BSNT. Huỳnh Võ Quốc Kha ThS BS. Trần Thu Nga ThS BS. Nguyễn Thị Anh Đào ThS BSCKI BSNT. Huỳnh Võ Quốc Kha ThS BS. Bùi Phạm Minh Mẫn BS. Bùi Thị Yến Nhi
Chiều ThS BS. Nguyễn Thị Quý ThS BSCKI BSNT. Huỳnh Võ Quốc Kha ThS BS. Nguyễn Thị Anh Đào BS. Bùi Thị Yến Nhi ThS BS. Nguyễn Thị Quý  
 
LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM DA - THẨM MỸ YHCT
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng ThS BS. Nguyễn Thị Quý ThS BS. Trần Thu Nga ThS BS. Trần Thu Nga ThS BS. Nguyễn Thị Quý BS. Trần Thị Phương Thảo ThS BS. Nguyễn Thị Quý
Chiều ThS BS. Nguyễn Thị Quý BS. Bùi Thị Yến Nhi ThS BS. Nguyễn Thị Quý ThS BS. Trần Thu Nga BS. Bùi Thị Yến Nhi
 
LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM NGŨ QUAN (Tai mũi họng - Mắt)
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng ThS BS. Lê Ngô Minh Như ThS BS. Lê Ngô Minh Như PGS TS BS. Nguyễn Thị Bay/ThS BS. Lê Ngô Minh Như ThS BS. Lê Thị Lan Hương ThS BS. Cao Thị Thúy Hà ThS BS. Lê Ngô Minh Như
Chiều ThS BS. Lê Ngô Minh Như ThS BS. Lê Ngô Minh Như ThS BS. Vũ Thị Ly Na ThS BS. Lê Ngô Minh Như ThS BS. Lê Ngô Minh Như  
 
LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng BS CKII. Nguyễn Thị Diễm Hương ThS BSCKI BSNT. Trần Hòa An PGS TS BS. Nguyễn Thị Bay ThS BSCKI BSNT. Trần Hòa An ThS BSCKI BSNT. Ngô Văn Tân ThS BS. Nguyễn Trọng Tín
Chiều BS CKII. Nguyễn Thị Diễm Hương ThS BSCKI BSNT. Ngô Văn Tân BS CKII. Nguyễn Thị Diễm Hương ThS BSCKI BSNT. Trần Hòa An ThS BSCKI BSNT. Ngô Văn Tân  
 
LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM U MÁU
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng BS CKI. Phan Ngọc Quỳnh Anh BS CKI. Phan Ngọc Quỳnh Anh ThS BS. Trần Thế Viện BS CKI. Phan Ngọc Quỳnh Anh BS CKI. Hoàng Văn Minh BS. Lê Cao Trí
Chiều BS CKI. Nguyễn Hoàng Trúc Vy BS. Lê Cao Trí BS. Lê Cao Trí BS. Lê Cao Trí BS CKI. Nguyễn Hoàng Trúc Vy  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây