cover cs3 for web1

ThS BS. NGUYỄN VĂN ĐÀN

Thứ sáu - 18/02/2022 02:24
Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền - Đại học Y Dược TPHCM.

BS Dan W

Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐÀN.

Học hàm, học vị: ThS BS.

Số năm công tác: 13 năm.

Chức vụ hiện tại: 

- Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 3.
- Phó trưởng khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TPHCM.
- Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Thống Nhất.

Phương châm đối với ngành Y: Quan sát thân tâm, tận tâm phục vụ.

Thế mạnh trong điều trị: Thần kinh, Cơ xương khớp, Ung thư, Y học cổ truyền.

Quá trình học tập:

- Năm 2009: Tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TPHCM.
- Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TPHCM. 

Quá trình công tác:

- Năm 2010 – nay: Giảng viên, Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TPHCM.
- Năm 2018 – nay: Phó trưởng khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TPHCM.
- Năm 2020 – nay: Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Thống Nhất.

Tham gia Hội – Tổ chức y học:

- Thành viên Hội Y học cổ truyền Thế giới.
- Hội Đông Y Việt Nam.
- Liên chi hội Đông Tây Y kết hợp.

Các bài báo quốc tế - đề tài nghiên cứu – thành tựu chuyên môn:

- Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị Thoái hóa khớp gối của bài thuốc nam sưu tầm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. (Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Thị Nguyên Sinh, Trịnh Thị Diệu Thường, Bùi Chí Bảo). Tạp chí Y học TP.Hồ Chí Minh, phụ bản Tập 22, số 3, tr. 424-430, 2018.

- Độc tính cấp và tác động giảm đau ngoại biên, kháng viêm cấp của bài thuốc thu thập tại tỉnh Sóc Trăng (Bùi Phạm Minh Mẫn, Nguyễn Văn Đàn, Bùi Chí Bảo, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh 2019.

- Hiệu quả trên biểu hiện IL1beta và IL10 của 5 bài thuốc dân gian thu thập tại tỉnh Sóc Trăng (Phạm Đức Thắng, Nguyễn Văn Đàn, Bùi Chí Bảo, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh 2019.

- Sưu tầm các bài thuốc Y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để bảo tổn và sử dụng trong điều trị bệnh. 2015 – 2018. SỞ KHCN Tỉnh Sóc Trăng. 

- Khảo sát phản xạ H đo ở cơ bụng chân và cơ dép trên người bình thường (Nguyễn Văn Đàn, Võ Đôn). Tạp chí Y học Tp.Hồ Chí Minh  phụ bản tập 20, số 1, 2016.

- Nghiên cứu so sánh kích thước các thốn ngón tay hai bên ở người trưởng thành (Nguyễn Văn Đàn, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học thực hành, số 6, tr. 179 – 182, 2017.

- Nghiên cứu so sánh kích thước các thốn phân đoạn vùng cẳng tay với thốn ngón tay giữa ở người trưởng thành (Nguyễn Văn Đàn, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học thực hành, số 7, tr. 162 – 166, 2017.

- Anti-inflammatory and wound healing activities of calophyllolide isolated from Calophyllum inophyllum Linn (Nguyễn Văn Linh, Trương Công Trí, Nguyễn Quan Cao Bình, Võ Văn Thành Niệm, Đào Trọng Thức, Nguyễn Văn Đàn, Trịnh Thị Diệu Thường, Huỳnh Kim Hiệu, Bùi Chí Bảo). PLOS ONE, Tập 10, số 12, e0185674, 2017.

- Tác dụng của điện nhĩ châm tần số thấp trên đáp ứng thần kinh tự chủ khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh ở người bình thường (Nguyễn Văn Đàn, Trịnh Yến Nhi). Tạp chí Y học TP.Hồ Chí Minh, phụ bản Tập 22, số 3, tr. 411-416, 2018.

- Tác động của điện nhĩ châm tần số cao trên đáp ứng thần kinh tự chủ khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh ở người bình thường (Trần Khắc Thành, Nguyễn Thái Linh, Phạm Thị Bình Minh, Kiều Xuân Thy, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Văn Đàn). Y học TP.Hồ Chí Minh, tập 22 số 4, trang 327-332, 2018.

- Bước đầu đánh giá hiệu quả giảm đường huyết sau ăn trên người bệnh đái tháo đường týp 2 của bài thuốc nam sưu tầm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Thị Nguyên Sinh, Trịnh Thị Diệu Thường, Bùi Chí Bảo). Tạp chí Y học TP.Hồ Chí Minh, phụ bản Tập 22, số 3, tr. 417-423, 2018.

- Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị Thoái hóa khớp gối của bài thuốc nam sưu tầm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Thị Nguyên Sinh, Trịnh Thị Diệu Thường, Bùi Chí Bảo). Tạp chí Y học TP.Hồ Chí Minh, phụ bản Tập 22, số 3, tr. 424-430, 2018.

- Bước đầu đánh giá hiệu quả giảm đường huyết sau ăn trên người tình nguyện khỏe mạnh của bài thuốc nam sưu tầm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Thị Nguyên Sinh, Trịnh Thị Diệu Thường, Bùi Chí Bảo). Tạp chí Y học TP.Hồ Chí Minh, Tập 22, số 3, tr. 255-260, 2018.

- Khảo sát sự thay đổi tần số tim và huyết áp sau nhĩ áp huyệt Tâm tai trái và phải trên người bình thường khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh (Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Đàn, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 60, 7, tr. 12-16, 2018.

- The efficiency of combining modified acupuncture and motor relearning method on post-stroke patients (Minh Man Pham Bui, Van Dan Nguyen, Hoai Nam Thai, Dieu Thuong Thi Trinh). Medpharmres, Volume 2019, Issue 1, 2019.

- Tổng quan các bộ dụng cụ hướng dẫn viết báo cáo thử nghiệm lâm sàng châm cứu trên thế giới (Nguyễn Văn Đàn, Bùi Phạm Minh Mẫn, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, phụ bản Tập 23, số 4, tr. 1-5, 2019.

- Độc tính cấp và tác động lên trọng lượng, đường huyết của chuột khoẻ mạnh của cao nước lá Mật gấu thu thập tại tỉnh Sóc Trăng (Nguyễn Văn Đàn, Kiều Xuân Thy, Bùi Phạm Minh Mẫn, Bùi Chí Bảo, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, phụ bản Tập 23, số 4, tr. 179-184, 2019.

- Tác động lên trọng lượng và đường huyết của chuột bị đái tháo đường của cao nước lá Mật gấu thu thập tại tỉnh Sóc Trăng (Kiều Xuân Thy, Bùi Phạm Minh Mẫn, Nguyễn Văn Đàn, Bùi Chí Bảo, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, phụ bản Tập 23, số 4, tr. 185-191, 2019.

- Hiệu quả trên biểu hiện IL1beta và IL10 của 5 bài thuốc dân gian thu thập tại tỉnh Sóc Trăng (Phạm Đức Thắng, Nguyễn Văn Đàn, Bùi Chí Bảo, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, phụ bản Tập 23, số 4, tr. 166-173, 2019.

- Độc tính cấp và tác động giảm đau ngoại biên, kháng viêm cấp của bài thuốc thu thập tại tỉnh Sóc Trăng (Bùi Phạm Minh Mẫn, Nguyễn Văn Đàn, Bùi Chí Bảo, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, phụ bản Tập 23, số 4, tr. 75-81, 2019.

- Effect of auricular acupuncture on exam anxiety in first-year medical students (Pham Duc Thang, Nguyen Van Dan, Bui Pham Minh Man, Nguyen Thi Thu Thao, Le Quang  Loc, Thai Hoai Nam, Trinh Thi Dieu Thuong). MedPharmRes, Vol. 3, Issuse.2, p. 15-18, 2019.

- A survey on the situation of using STRICTA criteria in reporting acupuncture clinical researches in Viet Nam (Nguyen Van Dan, Bui Pham Minh Man, Duong Nguyen Anh Ngoc, Trinh Thi Dieu Thuong). Scientific reports, The 9th International conference on traditional medicine and folk medicine in greater Mekong, 2019.

- The effects of Manual Auricular Acupuncture and 2Hz Auricular Electroacupuncture on heart rate and blood pressure response to Cold Pressor Test in healthy volunteers (Nguyen Thi Mai Huong, Trinh Yen Nhi, Nguyen Van Dan, Trinh Thi Dieu Thuong). Scientific reports, The 9th International conference on traditional medicine and folk medicine in greater Mekong, 2019.

- So sánh giá trị trung bình thốn tỉ lệ (thốn B) và thốn ngón tay (thốn F) (Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Thị Quế Chi, Bùi Phạm Minh Mẫn, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Phụ bản Tập 24, số 4, tr.120-125, 2020.

- So sánh chiều dài 3 thốn F và 3 thốn B vùng lưng ở hai tư thế đứng và nằm sấp (Lê Hữu Phú, Bùi Phạm Minh Mẫn, Nguyễn Văn Đàn, Dương Nguyễn Ánh Ngọc, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh , Phụ bản Tập 24, số 4, tr. 125-130, 2020.

- Khảo sát tình trạng lo âu thi cử của sinh viên năm thứ 1 khoa Y học cổ truyền (Phạm Đức Thắng, Bùi Phạm Minh Mẫn, Nguyễn Văn Đàn, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Phụ bản Tập 24, số 4, tr. 130-135, 2020.

- Khảo sát biến thiên tần số tim khi nhĩ áp huyệt tâm trên người tình nguyện khỏe mạnh (Nguyễn Thị Quế Chi, Bùi Phạm Minh Mẫn, Nguyễn Văn Đàn, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Phụ bản Tập 24, số 4, tr. 146-150, 2020.

- Sự thay đổi nhiệt độ bề mặt da và cảm giác khi cứu ấm bằng điếu ngải cứu (Nguyễn Văn Duy, Võ Kim Khánh, Nguyễn Văn Đàn). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Phụ bản Tập 24, số 4, tr. 157-164, 2020.

- Khảo sát sự thay đổi biến thiên nhịp tim khi nhĩ áp huyệt nhĩ thần môn bên trái trên người tình nguyện khỏe mạnh (Tạ Nguyên Thảo Bình, Nguyễn Thị Bay, Nguyễn Văn Đàn). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh , Phụ bản Tập 24, số 4, tr. 164-170, 2020.

- Y học cổ truyền Việt nam điều trị viêm mũi xoang: tổng quan y văn và tiếp cận dược lý in silico (Võ Thanh Phong, Nguyễn Văn Đàn, Nguyễn Thái Linh, Trần Hoàng, Trần Thu Nga, Nguyễn Thị Dương, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Phụ bản Tập 24, số 4, tr.12-20, 2020.

- Hiệu quả của Nhĩ châm trong điều trị rối loạn lo âu (Phạm Đức Thắng, Bùi Phạm Minh mẫn, Nguyễn Văn Đàn, Trịnh Thị Diệu Thường). Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Phụ bản Tập 24, số 4, tr.21-26, 2020.

- Health Science Students’ Perspective on Quality-of-Care-Relating Medical Professionalism (Pham Duong Uyen Binh, Pham Le An, Nghia An Nguyen, Dan Van Nguyen, Giao Huynh, Harumi Gomi, Motofumi Yoshida). Journal of Multidisciplinary Healthcare 2021:14 2229–2238, 2021.

- Cơ sở lý luận trong thẩm mỹ Y học cổ truyền (Nguyễn Ngô lê minh Anh, Bùi Phạm Minh Mẫn, Võ Trọng Tuân, Nguyễn Thái Linh, Trần Thu Nga, Nguyễn Văn Đàn, Trịnh Thị Diệu Thường) Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 25, số 5, tr.1-5, 2021.

Biên soạn các giáo trình được ứng dụng giảng dạy:

- Đồng chủ biên giáo trình “Bệnh học và điều trị hệ thần kinh (kết hợp Đông Tây y)” gồm 276 trang, của Nhà xuất bản Y học Thành phố Hồ Chí Minh, sách đã được thông qua Hội đồng theo quyết định số 2415/QĐ-ĐHYD ngày 12/10/2021.

- Thành viên biên soạn giáo trình “Châm cứu học 1”, gồm 224 trang, của Nhà xuất bản Y học TP. HCM, giáo trình đã được thông qua Hội đồng theo quyết định số 5569/QĐ-ĐHYD ngày 12/12/2018. Giáo trình “Châm cứu học 1” hiện là sách giáo khoa được giảng dạy cho sinh viên Y học cổ truyền tại ĐH Y dược TP. HCM. Tái bản năm 2021 gồm 243 trang, của Nhà xuất bản Y học TP. HCM.

- Thành viên biên soạn giáo trình “Châm cứu học 2”, gồm 173 trang, của Nhà xuất bản Y học Hà Nội, giáo trình đã được thông qua Hội đồng theo quyết định số 1836/QĐ-ĐHYD ngày 21/6/2019. Giáo trình “Châm cứu học 2” hiện là sách giáo khoa được giảng dạy cho sinh viên Y học cổ truyền tại ĐH Y dược TP. HCM. Tái bản năm 2021 gồm 217 trang, của Nhà xuất bản Y học TP. HCM.

- Thành viên biên soạn giáo trình “Châm cứu học ứng dụng”, gồm 207 trang, của Nhà xuất bản Y học Hà Nội, giáo trình đã được thông qua Hội đồng theo quyết định số 1981/QĐ-ĐHYD ngày 01/7/2019. Giáo trình “Châm cứu học ứng dụng” hiện là sách giáo khoa được giảng dạy cho sinh viên Y học cổ truyền tại ĐH Y dược TP. HCM.

- Thành viên biên soạn giáo trình “Y học cổ truyền”, gồm 244 trang, của Nhà xuất bản Y học Thành phố Hồ Chí Minh, giáo trình đã được thông qua Hội đồng theo quyết định số 1322/QĐ-ĐHYD ngày 08/7/2020. Giáo trình “Y học cổ truyền” hiện là sách giáo khoa được giảng dạy cho sinh viên Y5 đa khoa tại ĐH Y dược TP. HCM.

- Thành viên biên soạn sách tham khảo “Cấy chỉ cơ bản trong thực hành lâm sàng” gồm 136 trang, của Nhà xuất bản Y học Thành phố Hồ Chí Minh, sách đã được thông qua Hội đồng theo quyết định số 1323/QĐ-ĐHYD ngày 08/7/2020.

- Thành viên biên soạn giáo trình “Chẩn đoán Y học cổ truyền” gồm 281 trang, của Nhà xuất bản Y học Thành phố Hồ Chí Minh, sách đã được thông qua Hội đồng theo quyết định số 260/QĐ-ĐHYD ngày 03/02/2021.

- Thành viên biên soạn giáo trình “Bệnh học Y học cổ truyền” gồm 223 trang, của Nhà xuất bản Y học Thành phố Hồ Chí Minh, sách đã được thông qua Hội đồng theo quyết định số 261/QĐ-ĐHYD ngày 03/02/2021.

- Thành viên biên soạn sách tham khảo “Sổ tay lâm sàng Châm cứu” gồm 136 trang, của Nhà xuất bản Y học Thành phố Hồ Chí Minh, sách đã được thông qua Hội đồng theo quyết định số 2414/QĐ-ĐHYD ngày 12/10/2021.

Tác giả bài viết: UMC3 Communication

Trích nguồn: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

daumau 01
KHOA KHAM BENH 01
KHAM SUC KHOE 01
mau banner quang cao 01
mau banner quang cao
DON VI CAN LAM SANG 01
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây